PIEDS DE PARASOL

Stable

L'une des choses les plus importantes à propos d'un parasol, qu'il s'agisse d'un parasol léger ou d'un parasol flottant lourd, c'est qu'il est stable. La base est donc importante , pour cette raison qu’on préfère les fabriquer nous-même.

Dans notre collection, nous proposons différents types de bases de parasols. Il existe une base de parasol assortie pour chaque type de parasol. Pour les parasols fix, vous pouvez logiquement prendre une base de parasol un peu plus légère, par exemple en granit ou en béton. Pour un parasol flottant, nous recommandons de prendre au moins une base de 90 kg, ou de redimensionner jusqu'à 125 kg ou même jusqu'à 185 kg dans certains cas.

Goût personnel

Une base de parasol est non seulement fonctionnelle, mais peut aussi être belle. Par exemple, nos bases de parasol en granit sont magnifiques sur une terrasse moderne et classique. Le gris anthracite s'intègre bien avec beaucoup de nos meubles de jardin.

En plus de nos pieds de parasol en béton et granit, vous pouvez également opter pour un inground-base . Vous l’enterrez dans un endroit où vous souhaitez placer votre parasol flottant. Versez du béton pour ancrer le pied dans le sol et votre parasol est aussi stable qu'une maison. L'avantage est que vous n'avez pas de pied visible sur votre terrasse ou dans votre jardin, l'inconvénient est que vous ne pouvez pas le déplacer.

Nous choisissons d'offrir un certain nombre de bases de parasols de qualité qui correspondent aux parasols de notre collection. Nos pieds sont tous de haute qualité et fabriqués avec des matériaux de haute qualité et résistants aux intempéries. Nous garantissons une durée de vie d'au moins 5 ans sur nos pieds de parasol.

Stabiel

Een van de meest belangrijke dingen van een parasol, of het nu om een lichte stokparasol gaat of om een zware zweefparasol, is dat deze stabiel staat. De basis daarom is belangrijk en houden we graag in eigen hand. In onze collectie bieden we verschillende soorten parasolvoeten aan.

Voor elke soort parasol is er een bijpassende parasolvoet.

Voor stokparasols kun je logischerwijs sneller een wat lichtere parasolvoet nemen van bijvoorbeeld graniet of beton.

Voor een zweefparasol adviseren we om minimaal een voet van 90kg te nemen, of op te schalen naar 125kg of zelfs in sommige gevallen naar 185kg.

Persoonlijke smaak

Een parasolvoet is niet alleen functioneel, maar mag er natuurlijk ook gewoon mooi uitzien. Onze parasolvoeten van graniet staan bijvoorbeeld prachtig op een modern én klassiek terras. Het grijs antraciet past goed bij veel van onze tuinmeubelen.

Naast onze betonnen en granieten parasolvoeten kun je ook kiezen voor een inground-base. Deze graaf je in op een plek waar je je zweefparasol wilt plaatsen. Stort er beton bij om de voet te verankeren in de grond en je parasol staat zo stabiel als een huis. Het voordeel is dat je geen zichtbare voet op je terras of in je tuin hebt staan, het nadeel is dat je deze niet kunt verplaatsen.

Wij kiezen ervoor om een aantal kwalitatieve parasolvoeten aan te bieden die passen bij de parasols uit onze collectie. Onze voeten zijn allemaal van hoge kwaliteit en gemaakt van zeer kwalitatieve en weerbestendige materialen. Wij garanderen een levensduur van minimaal 5 jaar op onze parasolvoeten.